Parti Kapatma Davaları Usulü

 

 

Parti Kapatma Davasında Usul
- Siyasi parti kapatma davaları anayasa mahkemesi genel kurulu tarafından bakılır.
- CMK hükümleri uygulanır,dosya üzerinden incelenir.
Verilebilecek Kararlar
-Anayasa mahkemesi davanın reddine , partinin kapatılmasına,devlet yardımından tamamen yada kısmen yoksun bırakılmasına karar verebilir.Bu kararlar kesindir.
1) Davanın Reddi: Kapatma davası reddedilmiş olsa da
başka sebeplerle aynı dava tekrar

açılabilir. Fakat, aynı sebeple aynı davanın açılması kesin hüküm nedeniyle mümkün

değildir.
2) Kapatma Kararı :
- Siyasi Partilerin Kapatılma Sebepleri ;

*Siyasi partilerin tüzük ve programlarının anayasa ,m. 68/4 e aykırı olması
*Siyasi partilerin eylemlerinin anayasa, m.68/4 e aykırı olması(odak haline gelme) *Siyasi partilerin yabancılardan yardım alması

- Kapatma kararı için karar yeter sayısı : Anayasa mahkemesi genel kurulunun toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile kapatma kararına karar verir.(2010 değişikliği)(bu hüküm ilk defa 3/5 çoğunlukla 2001 yılı anayasa değişikliği ile getirilmiştir.)

- Kapatmanın sonuçları;

 • *  Kararın kesinleştiği an tüzelkişilik sona erer.

 • *  Partinin mal varlığı hazineye geçer.

 • *  Partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetleri ile sebep olan kurucuları dahil üyeleri , temelli

  kapatma kararının resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 5 yıl süreyle bir başka

  partinin kurucusu,üyesi ,yöneticisi ,deneticisi olamaz.69/9

 • *  Temelli kapatılan parti başka bir adla kurulamaz.

 • *  Kapatılan partinin ismi, amblemi , rumuzu, rozetler ve benzeri işaretleri başka bir siyasi

  partice kullanılamaz.

 • *  kurulacak parti kapatılan partinin devamı niteliğinde olduğunu beyan edemez.
  Not: 1982 anayasasının 84.maddesine göre ; partinin kapatılmasına eylem ve sözleri ile sebebiyet verdiği belirtilen milletvekillerinin üyeliği ile temelli olarak kapatılan siyasi partinin, kapatılmasına ilişkin davaya ilişkin kesin kararın resmi gazetede yayınlandığı tarihte sona ererdi. Bu hüküm 2010 da yürürlükten kaldırılmıştır.
  3)Partinin Devlet yardımından tamamen veya kısmen yoksun bırakılması
  -2001 değişikliği ile 69/7 eklenmiştir.
  -Bu karar sadece 69/5 ve 69/6 daki durumlarda uygulanabilir.
  -Yabancı devletlerden ,uluslararası kuruluşlardan,Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel - Kişilerden maddi yardım alma halinde anayasa mahkemesi kapatma kararı vermek zorundadır.
  - 2010 anayasa değişikliğine göre devlet yardımından mahrum bırakma kararı 2/3

  (toplantıya katılanların) alınır.(2010 değişikliğinden önce , mahrumiyet kararı üye

  tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verilebillirdi.)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !